Ważny komunikat – deklaracje

Ważny komunikat klubowy

Drodzy klubowicze – od przełomu marca i kwietnia obowiązuje nowy wzór deklaracji członkowskiej LOK. Prosimy tych klubowiczów, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia nowej deklaracji na ręce naszego Prezesa o jak najszybsze, i nie później niż w terminie 2 tygodni, wypełnienie, wydrukowanie i dostarczenie deklaracji najlepiej na strzelnicę w nadchodzące niedziele czerwcowe. Prosimy prośbę potraktować jako pilną – pierwszy komunikat na ten temat umieściliśmy w kwietniu. Plik deklaracji można pobrać w sekcji “Do pobrania”, lub bezpośrednio tutaj.