Pani Trener Solenizantka

Pani Trener nabyła pełnię praw wyborczych

Taka była ta niedziela…

Pani trener przyszła z nożem na strzelaninę…