Składki, licencje i inne opłaty…

Ureguluj opłaty…

Szanowni Klubowicze,

Już październik, zachęcamy do dokonywania wpłat na poczet nowych licencji, ułatwia to Klubowi dokonanie opłaty za licencje i przyspiesza cały proces związany z odnawianiem licencji.

Jednocześnie przypominamy, iż szereg osób nie odebrało licencji za rok ubiegły, lub/oraz nie uregulowały opłat związanych z jej odbiorem. Brak wpłaty w praktyce oznacza, iż licencja przestaje być ważna, co pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowych opłat za jej wznowienie na kolejny rok kalendarzowy, wraz z utratą na daną chwilę ważnej przyczyny posiadania broni (ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm. oraz Uchwała zarządu PZSS z dnia 01-12-2021 r. w sprawie składek i opłat PZSS i obowiązująca od 01 stycznia 2022 r.).