Pierwsza pomoc przedmedyczna – rusza kurs pierwszej pomocy

Rusza kurs kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Ruszamy 16 września (piątek. 15.00), 17 (sobota) i 18 (niedziela) – pierwsza część kursu oraz kolejne spotkanie 23 (piątek), 24(sobota) i 25 (niedziela) – prosimy zainteresowanych o pilny kontakt pod nr. tel. 511 819 333

Szkolenia KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) są obecnie najbardziej zaawansowanym kursem szkoleniowym dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Uprawnia on do udzielania skutecznej pomocy medycznej zarówno w zakresie szeroko pojętej grupy wypadków, w tym wypadków z użyciem broni palnej. W programie szkolenia KPP znajdują się elementy ratownictwa drogowego, sposoby postępowania przy obrażeniach mechanicznych, a dodatkowo przy ranach postrzałowych.

Celem kursu jest:

-zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
-zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
– kształtowanie postaw poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
– kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.