Ważny Komunikat

Szanowni Klubowicze,

Kończy się kwiecień kalendarzowego roku 2022, a zatem czwarty miesiąc roku na który opiewa licencja zawodnicza będąca ważną przyczyną posiadania broni (ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).

W dalszym ciągu spora liczba osób nie wystąpiła w portalu PZSS o wydanie licencji na rok 2022. W praktyce oznacza to, iż w myśl obowiązujących przepisów będziemy zmuszeni podać taką informacje organowi wydającemu decyzje o pozwoleniach na broń sportową.

Zachęcamy wszystkich którzy jeszcze tego nie uczynili, aby do końca kwietnia wystąpili o taką licencję za pomocą portalu PZSS – jest to jedyna droga na uzyskanie licencji na rok 2022.

Jednocześnie przypominamy, iż szereg osób nie odebrało licencji za rok ubiegły, oraz nie uregulowały opłat związanych z jej odbiorem. Brak wpłaty w praktyce oznacza, iż licencja przestaje być ważna, co pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowych opłat za jej wznowienie na kolejny rok kalendarzowy, wraz z utratą na daną chwilę ważnej przyczyny posiadania broni (ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm. oraz Uchwała zarządu PZSS z dnia 01-12-2021 r. w sprawie składek i opłat PZSS i obowiązująca od 01 stycznia 2022 r.).

Prosimy o uregulowanie zaszłości do końca kwietnia.