Niekiero Baśka to poradzi zrobić stogo haja

Szumno baba – moderno frelka

Niekiero baba to poradzi zrobić stogo haja – Baśka tak mo. Baśka to kożdy jedyn szanuje. Zaproszomy wszyjskich czonkow, sympatykow na wielge strzylanie z przileżytości Barburki. Jak porzond szumno atmosfera, niyzapomniane przeżycio i galante towarzistwo. Strzelnica czeko jak dycki kedy w godzinach 10.00-15.00 – Kedy? – Niydziela 5 grudziyń.