Wielkie otwarcie

Od 5 maja otworzyły się strzelnice. Zgodnie z informacjami jakie do nas docierają, strzelnice plenerowe o charakterze sportowym i sportowo rekreacyjnym dostępne są dla strzelających przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności (maseczki, odstępy i ograniczona liczba uczestniczących).