Pistolet Dynamiczny Podstawowy

Szkolenie Pistolet Dynamiczny Podstawowy

Szkolenie Pistolet Dynamiczny Podstawowy zaprojektowane jest z myślą o tych osobach, które miały już styczność z bronią, najczęściej posiadają własną broń, regularnie odwiedzają strzelnicę, chciałyby poprawić wyniki i wyeliminować błędy, oraz chcą zacząć strzelać dynamicznie.

W ramach szkolenia zapewniamy:

ochronę wzroku i słuchu
pistolet + dodatkowy magazynek
300 szt. amunicji
pas i ładownicę
Można brać udział w szkoleniu z własną bronią i wyposażeniem

W ramach szkolenia omówione i praktycznie przećwiczone zostaną:

  • warunki bezpieczeństwa podczas pracy z bronią palną w modelu BLOS
  • komendy w prowadzeniu strzelania i zasady zachowania na stanowisku strzeleckim
  • zastosowanie wyposażenia strzeleckiego gwarantującego bezpieczeństwo oraz wygodę strzelającego (ochrona wzroku, ochrona słuchu, posługiwanie się szybkoładowarką do magazynków)
  • prawidłowy chwyt broni i właściwa pracy na języku spustowym oraz bezpieczne dobywanie załadowanej broni (ułożenie palca na spuście, prawidłowe oddanie strzału, reset spustu)
  • nauka regulowania oddechu przy prowadzeniu ognia
  • nauka prawidłowego ładowania i posługiwania się magazynkami, wymiana magazynków w strzelaniu dynamicznym
  • awarie pistoletu i ich bezpieczne usuwanie