Pozwolenie na broń – odpowiadamy na Wasze pytania

Nowoczesny rewolwer

Wielu z naszych sympatyków oraz entuzjastów sportów strzeleckich odwiedzających naszą strzelnicę, a wręcz nawet członków KSS Tarcza Ozorków ma dosyć niesprecyzowaną wiedzę na tematy związane z uzyskaniem patentu strzeleckiego, licencji zawodniczej, czy wreszcie samego pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Postanowiliśmy zaspokoić Waszą ciekawość i rozwiać związane z tym tematem mity, tak aby w przypadku wątpliwości można było przeczytać zebrane informacje w jednym miejscu.

Tyle tytułem przydługiego wstępu…

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – polska ustawa regulująca zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, procedur obrotu bronią i amunicją, zasady jej posiadania przez cudzoziemców oraz zasady działania strzelnic. W ustawie tej czytamy że, każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel może ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Tak, ten niekarany, zdrowy i pełnoletni – to może właśnie Ty.

Więc byłeś na strzelnicy i spodobały Ci się sporty strzeleckie…

Może trafiłeś na strzelnicę przypadkiem, może przyszedłeś popatrzeć, usłyszałeś że można postrzelać pod okiem instruktora, a może ktoś podarował Ci voucher na strzelnicę z okazji imienin, urodzin lub jako prezent pod choinkę. Spodobało się…

Jak wynika z Art. 10. ust. 3. pkt. 3. ustawy o broni i amunicji za ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych uważa się m.in. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. KSS Tarcza Ozorków jest takim właśnie klubem zrzeszonych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i w ramach członkostwa w naszym klubie możesz uzyskać najpierw patent a następnie licencję zawodniczą uprawniającą do uprawiania sportów strzeleckich. A ostatecznie pozwolenie na własną broń do celów sportowych.

Członkowstwo w klubie strzelectwa sportowego i patent strzelecki

Dokumenty niezbędne do uzyskania członkostwa to deklaracja członkowska oraz karta członkowska, które należy dostarczyć do Prezesa KSS Tarcza Ozorków – najlepiej podczas niedzielnego strzelania klubowego. Ustawa nie precyzuje długości stażu przed przystąpieniem do egzaminu na patent, przyjmuje się zwyczajowo w zależności od klubu i obyczajów oraz na podstawie wymogów PZSS nie mniej niż 3 miesiące, kiedy to, kandydat na zawodnika zapoznaje się z regulaminami, zasadami zachowania na strzelnicy i bezpiecznym posługiwaniem się bronią pod czujnym okiem instruktorów i prowadzących strzelanie. Nie określamy regulaminowo długości stażu kandydackiego ani określonej liczby wizyt lub ilości strzałów oddanych pod okiem instruktora klubu, kierujemy się jedynie wytycznymi, a terminy ostatecznego przystąpienia do egzaminu na patent zwykle wynikają z kalendarza takich egzaminów organizowanych przez PZSS i miejsca samego egzaminu w logistycznie dogodnej lokalizacji – nie chcemy nikogo namawiać na przystępowanie do egzaminu 200 lub 300 kilometrów od miejsca zamieszkania, np.: w Szczecinie.

PKS – czyli pistolet-karabin-strzelba

Bez względu na zakres egzaminu koszt jest zawsze ten sam, KSS Tarcza Ozorków posiada licencję klubową na wszystkie trzy rodzaje broni i ze względu na późniejsze koszty związane z rozszerzaniem patentu rekomendujemy ubieganie się o pełen patent. Koszt egzaminu na patent strzelecki reguluje PZSS. Rejestracja na egzamin na patent odbywa się za pomocą portalu PZSS, gdzie należy prawidłowo uzupełnić dane osobowe i wniosek.

Egzamin na składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem podejścia do egzaminu jest poprawnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z portalu PZSS podpisany przez siebie i kierownika klubu oraz lekarza medycyny sportowej pod orzeczeniem o braku przeszkód do uprawiania sportów strzeleckich. Należy przestrzegać terminu zarejestrowania się na egzamin określonego w informacjach na portalu PZSS.

Lista dostępnych egzaminów w chwili pisania tego posta

Warunkiem podejścia do części praktycznej jest zdany egzamin teoretyczny, który składa się z 10 pytań. Zgodnie z regulaminem należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 9 z 10 pytań, z czego na pierwsze 4 bezwzględnie poprawnie. W ramach stażu organizujemy szkolenie przygotowujące do części pisemnej, teoretycznej egzaminu patentowego, w ramach którego następuje zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji, przepisami kodeksu karnego dotyczących przestępstw z użyciem broni, regulaminów strzeleckich, znajomości budowy i zasad działania broni do celów sportowych oraz podstawy bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Na część praktyczną składa się egzamin strzelecki polegający na oddaniu 5 strzałów w każdej kategorii broni o którą ubiegamy się na egzaminie na patent. W przypadku pistoletu i karabinu polega to na uzyskaniu satysfakcjonującego skupienia na tarczy oraz zaprezentowaniu poprawnej i bezpiecznej techniki posługiwania się bronią podczas wykonywania poleceń egzaminatora. Pokazujemy, że potrafimy załadować broń, przyjąć pozycję, oddać 5 strzałów, rozładować, sprawdzić broń i odłożyć ją bezpiecznie na stolik. W przypadku strzelby nasze 5 strzałów oddajemy nie do tarczy a do celów metalowych. Tego właśnie nauczysz się podczas stażu.

Zdałem egzamin, mam patent – co dalej…

Kolejny krok to uzyskanie licencji zawodniczej w kategoriach na które opiewa uzyskany w poprzednim kroku patent. Dzieje się to w trybie dorocznym, to znaczy nasza licencja uprawnia nas do startów w zawodach na kolejny rok kalendarzowy, a jej uzyskanie warunkują starty w zawodach w roku poprzedzającym. Dobra wiadomość dla świeżaków to to, że starty odbyte w okresie poprzedzającym uzyskanie patentu pozwalają na otrzymanie pierwszej licencji, czy to na rok już trwający, czy to na kolejny. Warunkiem odnowienia licencji na każdy kolejny rok jest start w co najmniej 4 zawodach w roku z konkurencji prowadzącej i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. Jeżeli uzyskasz pełen patent strzelecki, to w każdym roku musisz wziąć udział co najmniej łącznie w 8 konkurencjach (4 prowadząca +2 kolejna +2 kolejna), często jednak w ramach jednych zawodów odbywają się wszystkie konkurencje PKS.

Mam już licencję, startuję w zawodach…

Posiadanie licencji zawodniczej stanowi rozumianą w myśl ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ważną przyczynę posiadania broni dla Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA) komendy wojewódzkiej Policji do Naczelnika, którego to składać będziesz podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni do celów sportowych.

Ostatni krok – badania

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń są zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje ponadto na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – także na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze. Z kolei badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach i ocenę poziomu dojrzałości społecznej. Oba badania są bezterminowe, natomiast samo orzeczenie lekarskie, które załączamy do wniosku o wydanie pozwolenia pozostaje ważne przez 3 miesiące od chwili wystawienia, warto zatem poddać się badaniom dopiero na krótko przed złożeniem wniosku do WPA KW Policji.

Teraz dopiero zaczynają się schody…

Co tu wybrać, co tu wybrać…

Agonia wyboru

Ten dylemat rozwiązać może tylko wizyta na strzelnicy i okazja do poznania różnych jednostek broni. Popatrzeć, pomacać, postrzelać i decydować co nam najbardziej pasuje.